1.800.000 
1.800.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.500.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.400.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.400.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.500.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.500.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.300.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.200.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.500.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.500.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.500.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.500.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.500.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.300.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.300.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.400.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.500.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.450.000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.300.000 
1.550.000 
1.550.000 
Hết hàng
800.000 
Hết hàng
700.000 
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
750.000 
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.500.000 
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
900.000 
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
750.000 
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
800.000 
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
900.000 
-11%
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
800.000 
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.400.000 
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
800.000 
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.100.000 
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
990.000 
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.100.000 
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
990.000 
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
700.000 
-21%
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
950.000 
Hết hàng
Được xếp hạng 4.00 5 sao
900.000 

Túi đeo chéo nam tại Gence là một trong những dòng sản phẩm cao cấp được thiết kế khá đa dạng cả về mẫu mã lẫn chất liệu . Với chất liệu được tạo nên sản phẩm hoàn toàn bằng các loại da thật 100% như da bò, da cá sấu v.v…Chính vì thế sản phẩm túi đeo chéo nam đang được khách hàng đánh giá cao và lựa chọn nhiều nhất